Par mums

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES SPORTA SKOLA „PĀRDAUGAVA”
KLUBS „KRISTAL ICE”
RĪGA - LATVIJA


Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde „Pārdaugava” tika izveidota uz Hokeja kluba „Prizma” bāzes. SO „HK „Prizma”” reģistrēts 1998.gadā. Pateicoties dažādās HK „Prizma” komandās kādreiz un tagad spēlējošo hokejistu meistarībai, mūsu kluba un Latvijas vārds plaši izskan Eiropā un pasaulē. Klubs piedalījies daudzos starptautiskos turnīros Skandināvijas valstīs, Krievijā, Čehijā, Austrijā. Klubs ieņēmis vadošās vietas Latvijas meistarsacīkstēs. Kluba komanda sākot no 1999.gada spēlē Latvijas čempionāta augstākajā līgā.

Klubs regulāri piedalījies Latvijas Jaunatnes un bērnu hokeja līgas čempionātos visās vecuma grupās un sasniedzis ievērojamus rezultātus.

Ar 2005.gada 26.oktobra LR IZM akreditācijas komisijas lēmumu Nr.4, Profesionālās ievirzes sporta skola „Pārdaugava” akreditēta uz 6 (sešiem) gadiem, kas ir pirmā sporta izglītības iestāde, kura tiek akreditēta, neesot pašvaldības dibināta izglītības iestāde, kas realizē LR IZM licencētas izglītības programmas hokejā un daiļslidošanā.

Šobrīd sporta skolā „Pārdaugava” uzņemti 200 audzēkņi hokejā (9 vecuma grupas) un klubā „Kristal – Ice” 104 audzēkņi daiļslidošanas grupās vecumā no 3 līdz 15 gadiem.. Kopā sporta skolā nodarbojās 304 audzēkņi un šis skaits turpina ar katru dienu pieaugt. Sporta skolai izstrādāts attīstības plāns līdz 2018.gadam, kas virzīts augstu rezultātu sasniegšanai daiļslidošanā un hokejā un kandidātu gatavošanai Latvijas nacionālo izlašu komandām hokejā un daiļslidošanā.
Šajā sezonā sporta skolas „Pārdaugava” hokeja un slidotaju grupas audzēkņi piedalās Latvijas Jaunatnes un bērnu hokeja un slidosanas čempionātos, kā arī startē dažādos starptautiskos turnīros:

Daiļslidošanas klubs „KRISTAL – ICE” sadarbībā ar sporta skolu „Pārdaugava” tris reizes gadā organizē augsta līmeņa starptautiskas sacensības”VOLVO OPEN CUP” daiļslidošanā visās vecuma grupās, kurās vadošās vietas ieņem sporta skolas „Pārdaugava” un kluba „Kristal – Ice” audzēkņi.

 

Daiļsidošanas kluba „Kristal – Ice” direktore
Olga Kovaļkova
Tel.: 29548461

 

 

 

 


COPYRIGHT 2009 KRISTALICE.LV

Developed by- dizainodin.ru